Tin tức

Thiết bị phục vụ qui trình sơn

- Phòng sơn hấp - Hệ thống pha sơn vi tính DuPont - Thiết bị phân tích màu sơn - Thiết bi sấy khô không khí phục vụ sơn - Hệ thống lọc không khí… - Phòng sơn nhanh - Thiết bị sấy sơn nhanh
Chi tiết